Kallelse till årsstämma i Agellis Group AB (publ)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 15:00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.

Kallelse Årsstämma 2017

Fullmaktsformulär 2017

Årsredovisning Agellis Group 2016